W swoim dorobku posiadamy wiele wykonanych dokumentacji m.in.: 

 • Rok 2018 Open or Close
  • Projekt budowlany i wykonawczy Pracowni Leków Cytostatycznych i Żywienia Pozajelitowego, Szpitala SPCSK w Warszawie

   • apteka_1
   • apteka_2
   • apteka_3
   • apteka_4

  • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wejścia głównego z rejestracją, szatnią i komunikacją Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie

  • Projekt budowlany i wykonawczy poradni uzależnień FASD w Przychodni przy ul. Skarżyńskiego w Warszawie

   • a1
   • a3
   • f_u1
   • f_u2

  • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy trzech kondygnacji Przychodni przy ul. Skarżyńskiego w Warszawie

  • Koncepcja funkcjonalno - technologiczna dwóch pawilonów SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym

  • Projekt budowlany i wykonawczy pracowni RTG w Ożarowie Mazowieckim

  • Program Funkcjonalno - Użytkowy SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym

 • Rok 2017 Open or Close
  • Projekt budowlany nadbudowy, rozbudowy i przebudowy Bloku Operacyjnego, OAiIT i Centralnej Sterylizacji Szpitala w Sokółce

  • Projekt budowlany budynku biurowo - magazynowego w Warszawie
  • Projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania terenu Przychodni Zdrowia, ul. Radzymińska Warszawa

  • Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy Przychodni Internistyczno - Specjalistycznej na potrzeby Centralnego Laboratorium Analitycznego przy ul. Radzymińskiej w Warszawie 

  • Projekt budowlano - wykonawczybudowy przychodni zdrowia w systemie modułowym, Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew 

  • Projekt budowlano - wykonawczy holu wejściowego z rejestracją, poradniami dzieci zdrowych i chorych Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej, ul. Szczęśliwicka w Warszawie 

   • rejestracja
    

  • Projekt budowlano - wykonawczy części administracyjnej wraz z poradnią stomatologiczną Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej, ul. Szczęśliwicka w Warszawie

  • Projekt budowlano - wykonawczy oddziału dziennego aktywizaji seniora i psychogeriatrycznego Przychodni Rodzinnej, ul. Otwocka w Warszawie
  • Projekt wykonawczy Przychodni Stomatologicznej, Mościska

  • Projekt wykonawczy nadbudowy, rozbudowy i przebudowy z projektem wnętrz Bloku Operacyjnego, OAiIT i Centralnej Sterylizacji Szpitala w Sokółce
  • Koncepcja programowo - przestrzenna rozbudowy i przebudowy Szpitala przy ul. Barskiej w Warszawie

   • barska
   • barska_3
   • barska_4
   • barska_5

  • Koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy i rozbudowy wraz z blokiem operacyjnym Szpitala przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie
   • Czerniakowski_1
   • Czerniakowski_2
   • Czerniakowski_3
   • Czerniakowski_4

 • Rok 2016 Open or Close
  • Projekt wykonawczy budowy windy wewnętrznej Przychodni Lekarskiej, ul. Otwocka w Warszawie

  • Projekt wykonawczy Poradni Ginekologicznej Przychodni, ul. Szczęśliwicka w Warszawie

  • Projekt budowlano - wykonawczy Przychodni Lekarskiej WAT w zakresie poradni  specjalistycznych i fizykoterapii

  • Projekt budowlano - wykonawczy Przychodni Ginekologicznej, ul. Krasińskiego w Warszawie

  • Projekt wnętrz wykonawczy Przychodni Lekarskiej WAT w zakresie poradni  specjalistycznych i fizykoterapii

   • WAT
   • WAT_1
   • WAT_2
   • WAT_3

  • Projekt wnetrz Przychodni Ginekologicznej, ul. Krasińskiego w Warszawie

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4

  • Koncepcja programowo - przestrzenna Szpitala Kardiologicznego w Częstochowie

  • Koncepcja programowo - przestrzenna budynku biurowo - magazynowego w Warszawie

 • Rok 2015 Open or Close
  • Projekt budowlano - wykonawczy Przychodni Zdrowia w m. Góra

  • Projekt budowlano - wykonawczy Centrum Diagnostyczno - Specjalistycznego w Warszawie, ul. Dąbrowszczaków

  • Projekt budowlano - wykonawczy Apteki w Warszawie, ul. Narbutta

  • Projekt budowlano - wykonawczy Oddziału Leczenia Mukowiscydozy, IMiD Warszawa

   • POKOJ_1_1A
   • POKOJ_1_1B
   • POKOJ_2_2A
   • POKOJ_2_2B

  • Projekt budowlany Przychodni z częścią zabiegową w Warszawie

   • 04
   • 05
   • 14
   • 21_pokój

  • Projekt wykonawczy z wnętrzami Przychodni z częścią zabiegową w Warszawie

   • 1
   • 2
   • 2a
   • 3
   • 5
   • 6
   • a
   • b

  • Projekt budowlany dostosowania obiektu zabytkowego Willi Bzów na potrzeby muzeum, Sulejówek

  • Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Interny Szpitala Powiatowego w Wołominie

  • Program Inwestycyjny przebudowy Przychodni Lekarskiej WAT

  • Koncepcja wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

  • Koncepcja programowo - przestrzenna docelowej przebudowy i rozbudowy Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej w Warszawie

  • Koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy i rozbudowy KCZ w Starogardzie Gdańskim

  • Koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy i rozbudowy przychodni lekarskiej w Warszawie

 • Rok 2014 Open or Close
  • Projekt budowlano - wykonawczy Laboratoriów wraz ze zwierzętarnią WIHiE

  • Projekt budowlano - wykonawczy Laboratorium Badań Wysiłkowych WIHiE

  • Projket budowlano - wykonawczy Przychodnii Zdrowia wraz z Endoskopią w Warszawie

  • Projekt budowlano - wykonawczy Zabiegowego Centrum Laseroterapii  i Chirurgii Ambulatoryjnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka
  • Projekt budowlano - wykonawczy wraz z wnętrzami Przychodni Zdrowia w Warszawie, ul. Reymonta

  • Projekt budowlano - wykonawczy Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Warszawie

  • Projekt budowlano - wykonawczy lądowiska Powiatowego Szpitala w Wołominie

  • Projekt budowlany rozbudowy Szpitala Onkologicznego z Zespołem Doraźnej Pomocy Kardiologicznej w Wieliszewie

  • Projekt wnętrz Zabiegowego Centrum Laseroterapii  i Chirurgii Ambulatoryjnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

  • Projekt wnętrz Kliniki Chirurgii Plastycznej w Warszawie, ul. Nowiniarska

  • Koncepcja Kliniki Chirurgii Plastycznej w Warszawie
 • Rok 2013 Open or Close
  • Projekt budowlano - wykonawczy rozbiórek 11 budynków na terenie objętym opieką konserwatorską w Warszawie

  • Projekt budowlano - wykonawczy Działu Farmacji Szpitalnej w Warszawie

  • Projekt budowlano - wykonawczy Przychodni Lekarskiej w Warszawie

  • Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni stomatologicznej w Izabelinie

   • Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni stomatologicznej w Izabelinie
    

  • Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni rehabilitacyjnej w Izabelinie

  • Projekt budowlano-wykonawczy Zakładu Rehabilitacji w Grójcu

  • Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni Specjalistycznej w Warszawie ul. Dąbrowszczaków

  • 1
  • 2
  • 3

   

  • Projekt budowlano-wykonawczy Zabiegowego Centrum Laseroterapii i Chirurgii Ambulatoryjnej w Warszawie ul. Szczęśliwicka

  • Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Geriatrycznego w Warszawie ul. Barska

  • Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Okulistycznego w Grójcu

  • Projekt budowlano-wykonawczy Młodzieżowego Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Grodzisku Mazowieckim

   • Koncepcja_zagospodarowania_zielonego_dachu_-_GARDEN_CONCEPT
   • M#U0139#U201aodzie#U0139#U013dowy_Dom_Opieku#U0139#U201eczo-Leczniczy_w_Grodzisku_Mazowieckim

  • Projekt budowlano-wykonawczy Działu Farmacji w Chrzanowie

  • Projekt budowlano-wykonawczy Działu Farmacji w Lublinie 

  • Projekt budowlany dobudowy skrzydła Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie

  • Projekt budowlany przebudowy Ambulatorium w Piastowie

  • Koncepcja Instytutu Kości i Stawów w Białej Podlaskiej

  • Koncepcja Rozbudowy Szpitala Uzdrowiskowego w Kamieniu Pomorskim

   • Koncepcja_rozbudowy_Szpitala_Uzdrowiskowego_w_Kamieniu_Pomorskim
   • Koncepcja_rozbudowy_Szpitala_Uzdrowiskowego_w_Kamieniu_Pomorskim_2
   • Koncepcja_rozbudowy_Szpitala_Uzdrowiskowego_w_Kamieniu_Pomorskim_3
   • Koncepcja_rozbudowy_Szpitala_Uzdrowiskowego_w_Kamieniu_Pomorskim_4

  • Koncepcja docelowej Przebudowy Szpitala w Częstochowie

  • Koncepcja Dobudowy Pawilonu Okulistycznego Szpitala w Łodzi

  • Koncepcja Przychodni specjalistycznej w Wilanowie

  • Koncepcja Zakładu Patomorfologii w Warszawie

 • Rok 2012 Open or Close
  •  Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni Szybkiej Diagnostyki Pediatrycznej wraz z Zespołem Chirurgii Jednego Dnia

   • Przychodnia Szybkiej Diagnostyki Pediatrycznej wraz z Zespo#U0139#U201aem Chirurgii Jednego Dnia
   • Przychodnia Szybkiej Diagnostyki Pediatrycznej wraz z Zespo#U0139#U201aem Chirurgii Jednego Dnia
   • Przychodnia Szybkiej Diagnostyki Pediatrycznej wraz z Zespo#U0139#U201aem Chirurgii Jednego Dnia

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni Specjalistycznej w Warszawie ul. Szczęśliwicka

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni w Warszawie ul. Generała Zajączka

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni Specjalistycznej w Warszawie ul. Kobielska

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Poradni Uzależnień w Warszawie ul. Jagiellońska

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Szpitala Okulistycznego w Starych Babicach

   • Szpital_Okulistyczny_pod_Warszaw#U00c4#U2026
   • Szpital_Okulistyczny_pod_Warszaw#U00c4#U2026_2
   • Szpital_Okulistyczny_pod_Warszaw#U00c4#U2026_3
   • Szpital_Okulistyczny_pod_Warszaw#U00c4#U2026_4

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Stacji Dializ i oddziału Nefrologii w Wołominie

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Centralnej Pracowni Przygotowania Leków Cytostatycznych w Warszawie ul. Szaserów

  •  Koncepcja Szpitala Okulistycznego w Kielcach

  •  Koncepcja Przebudowy Kliniki z częścią operacyjną w Warszawie ul. Marywilska

  •  Koncepcja Przebudowy Bloku Operacyjnego Szpitala w Makowie Mazowieckim

  •  Koncepcja, PF Centrum Symulacji Medycznych w Warszawie

  •  Koncepcja Pracowni Przygotowania Leków Cytostatycznych w Ostrołęce

  •  Koncepcja Przebudowy Pomieszczeń na Przychodnię w Sobolewie

  •  Koncepcja Przebudowy Przychodni w Warszawie na ul. Grzybowskiej

 • Rok 2011 Open or Close
  •  Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Szpitalnego wraz z częścią operacyjno-zabiegową w Warszawie ul. Kartezjusza

   • DSCF9083
   • DSCF9125
   • DSCF9127

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suwałkach

  •  Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie

  •  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej przy ul. Chmielnej w Warszawie

  •  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji Prywatnej Praktyki Lekarskiej w zakresie urologii przy ul.  Belgradzkiej w Warszawie

  •  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budowy Kliniki Rehabilitacyjnej przy ul. Merliniego w Warszawie

  •  Koncepcja Szpitala Okulistycznego w Chrzanowie

  •  Koncepcja Kliniki z Częścią Operacyjną w Warszawie ul. Zgrupowania "Żmija"

 • Rok 2010 Open or Close
  •  Projekt budowlano-wykonawczy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

   • Projekt budowlano-wykonawczy Wojew#U0102#U0142dzkiego Szpitala Dzieci#U00c4#U2122cego w Bydgoszczy
   • Projekt budowlano-wykonawczy Wojew#U0102#U0142dzkiego Szpitala Dzieci#U00c4#U2122cego w Bydgoszczy

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni Rehabilitacyjnej w Warszawie przy ul. Żeromskiego

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni Endoskopowej z Częścią Zabiegową w Warszawie ul.  Czerniewiecka

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni Fizykoterapii i Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w  Wyszkowie

  •  Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowej w Szpitalu Powiatowym w  Wyszkowie

  •  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej  w Sulejówku

  •  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej  w Rembertowie

  •  Projekt wykonawczy Modernizacji przychodni w Warszawie ul. Sosnkowskiego

  •  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna modernizacji Przychodni Rejonowej przy ul. Jankowskiej w  Warszawie

  •  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni przy ul. Wolskiej w Warszawie

  •  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Bloku Zabiegowo-Operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu

  •  Koncepcja Projektu Przychodni Endoskopowej w Warszawie ul. Wiertnicza

  •  Koncepcja Przebudowy Kliniki Ortopedyczno-Chirurgicznej w Warszawie ul. Wał Miedzeszyński

 • Rok 2009 Open or Close
  •  Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim w  Suwałkach

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacji SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach

  •  Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji lokalu do funkcji Oddziału Szpitalnego "Mavit" przy ul. Podleśnej  w Warszawie

  •  Projekt przebudowy i modernizacji części pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze  Mazowieckim

  •  Koncepcja docelowej przebudowy i rozbudowy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

  •  Koncepcja docelowej przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji Kliniki przy ul. Zagójskiej w  Warszawie

  •  Koncepcja przebudowy i rozbudowy przychodni Gin-Medicus w Wyszkowie

  •  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy Szpitala Powiatowego w Pile

  •  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna docelowej przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Nowym  Dworze Mazowieckim

  •  Koncepcja programowo-przestrzenna Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitalu przy ul. Lindleya w  Warszawie

  •  Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ośrodka Psychiatrycznego przy ul. Dolnej w Warszawie

  •  Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy Szpitala w Słupcu

  •  Koncepcja programowo-przestrzenna Apteki Szpitalnej w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej

  •  Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy i rozbudowy Szpitala Św. Aleksandra w Kielcach

  •  Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy Szpitala w Janowie

 • Rok 2008 Open or Close
  •  Projekt budowlany Apteki w Zegrzu

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Poradni Specjalistycznych i Poradni POZ w Warszawie ul. Jagiellońska

  •  Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Bloku Zabiegowo-Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie

  •  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Studia Medycyny Estetycznej w Warszawie ul. Puławska

  •  Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Apteki Szpitalnej w WSB w Warszawie

  •  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni Rehabilitacyjnej w Warszawie ul. Bukowińska

  •  Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Warszawie ul. Lindleya

  •  Projekt budowlano-wykonawczy Szpitala Leczenia Nerwic w Komorowie

  •  Koncepcja docelowej przebudowy istniejącego budynku przy ul. Białostockiej w Warszawie do funkcji Centrum Medycznego - filia "Carolina Medical  Center"

  •  Koncepcja docelowej przebudowy Szpitala Leczenia Nerwic w Komorowie

   • Oddzia#U0139#U201a_Leczenia_Nerwic_w_Komorowie

  •  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni POZ w Warszawie

  •  Koncepcja programowo-przestrzenna oddziału w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej

  •  Koncepcja Adaptacji na Zakład Opieki Zdrowotnej PAŻP w Warszawie ul. Wieżowa

 • Rok 2007 Open or Close
  • Projekt budowlano-wykonawczy Przychodni i Odcinka Chirurgii Jednego Dnia z Blokiem Operacyjnym w Radzyminie

  • Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie

  • Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Laboratorium w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Kliniki Rehabilitacyjnej w Warszawie – Łomianki

   • Klinika_rehabilitacji_Warszawa__#U0139#U0081omianki

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni Rehabilitacyjnej w Warszawie ul. Muranowska

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej w Warszawie ul. Soczi

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej w Warszawie ul. Grójecka

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ul. Andersa

  • Koncepcja docelowej przebudowy i rozbudowy Szpitala Praskiego w Warszawie

  • Koncepcja docelowej przebudowy i rozbudowy Przychodni przy ul. Fieldorfa na potrzeby Specjalistycznego Szpitala Niepublicznego

  • Koncepcja docelowej przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Oddziału Dziennego z blokiem Operacyjnym przy ul. Elektoralnej

  • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni Rehabilitacyjnej w Warszawie

 • Rok 2006 Open or Close
  • Projekt budowlano-wykonawczy Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie ul. Jagiellońska

  • Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Oddziału Neurochirurgii w WSB w Warszawie

  • Projekt budowlano-wykonawczy fragmentu oddziału ortopedii na potrzeby pracowni zabiegowej (artroskopia) z zapleczem technologicznym i salami wybudzeniowymi w WSB w Warszawie

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji przychodni „Mavit” w Warszawie ul. Kasprzaka

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń Przychodni przy ul. Fieldorfa na potrzeby Oddziału Dziennego o profilu diagnostyczno-zabiegowym w zakresie endoskopii

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej w Warszawie ul. Malczewskiego

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej w Warszawie ul. Krępowieckiej

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej w Warszawie ul. Czerska

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej w Warszawie ul. Afrykańska

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni Stomatologicznej w Warszawie ul. Janowskiego

  • Koncepcja docelowej przebudowy istniejącego budynku na potrzeby Kliniki Małoinwazyjnej i Rehabilitacyjnej „Lekmed” w Warszawie

  • Koncepcja docelowej przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

  • Koncepcja Projektu Kliniki z Częścią Operacyjną i Rehabilitacyjną w Warszawie ul. Żytnia

  • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy Szpitala Powiatowego w Bolesławcu

  • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni Okulistycznej „Mavit” w Warszawie ul. Pileckiego

  • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni z Częścią Zabiegowo-Operacyjną Chirurgii Plastycznej w Warszawie ul. Łucka

  • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyczno-Obrazowej w Szpitalu w Krakowie

 • Rok 2005 Open or Close
  • Projekt budowlany Centrum Fizjologii Porodu, Ginekologii i Mikrochirurgii w Warszawie ul. Wóycickiego

  • Projekt budowlano–wykonawczy Poradni Endokrynologicznej Przychodni w Warszawie ul. Jagiellońska

  • Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacji Przychodni w Warszawie ul. Sosnkowskiego

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji Przyzakładowej Przychodni Zdrowia „Medicover” w Pile

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji Przyzakładowej Przychodni Zdrowia „Medicover” w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji Przychodni Dziecięcej „Medicover” w Warszawie ul. Domaniewska

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji apteki ogólnodostępnej w Warszawie Al. Jana Pawła II

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji Przychodni Ginekologicznej w Grójcu

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń do funkcji apteki ogólnodostępnej w Warszawie ul. Tamka

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej w Warszawie ul. Karolkowa

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby apteki ogólnodostępnej w Warszawa - Wesoła ul. Jana Pawła II

  • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Odcinak Pielęgniarskiego w IMiDz w Warszawie ul. Kasprzaka

  • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Medicover” w Poznaniu

  • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Kardiologii przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie

   • Centrum_Kardiologii_w_Warszawie

  • Koncepcja docelowej przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wyszkowie

  • Koncepcja programowo-przestrzenna Oddziału Ortopedii i Traumatologii z Blokiem Zabiegowo-Operacyjnym w Szpitalu przy ul. Wołoskiej

 • Rok 2004 Open or Close
  • Projekt budowlany Medycznego Centrum Rehabilitacji Rekreacji i Sportu w Warszawie ul. Modlińska

  • Projekt budowlano–wykonawczy Apteki w Warszawie ul. Olbrachta

  • Projekt budowlano–wykonawczy Apteki w Warszawie ul. Orla

  • Projekt budowlany Poradni Chirurgii Plastycznej w Warszawie ul. Nowiniarska

 • Rok 2003 Open or Close
  • Projekt budowlano–wykonawczy Apteki w Warszawie ul. Elekcyjna

  • Projekt budowlano–wykonawczy Przebudowy Szpitala Św. Zofii w Warszawie

   • Szpital_#U0139#U203aw._Zofii_w_Warszawie

  • Projekt budowlano–wykonawczy Adaptacji na Potrzeby SOM Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

  • Analiza Programowo–Przestrzenna Szpitala Pediatrycznego o 350 Łóżkach Akademii Medycznej w Warszawie

  • Koncepcja docelowej przebudowy oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu przy w Warszawie ul. Solec

  • Koncepcja docelowej przebudowy i rozbudowy Szpitala Praskiego w Warszawie

 • Rok 2002 Open or Close
  • Projekt budowlany przebudowy Poradni Kobiet w Warszawie ul. Jagiellońska
  • Koncepcja Przychodni Lux-Med w Warszawie ul. Szernera
 • Rok 2001 Open or Close
  • Koncepcja Programowo-Przestrzenna Zespołu Pomieszczeń Pooperacyjnej Opieki Kardiologicznej i Treningu Ergonometrycznego w Warszawie Anin
 • Rok 1999 Open or Close
  • Projekt budowlany Przychodni Lekarzy Rodzinnych z Częścią Rehabilitacyjną w Ząbkach


 
 

 

  Pracownia architektoniczna WARS                    

  Tel. 604 583 822, 607 292 604

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.